Choď na obsah Choď na menu
 


Výcuc a zhrnutie údajov k nastaveniam:

 
 

pop3.t-zones.sk (prichádzajúca pošta POP3)

imap.t-zones.sk (prichádzajúca pošta IMAP4)

mail.t-mobile.sk (odchádzajúca pošta SMTP)

smtp.t-zones.sk (odchádzajúca pošta SMTP, druhá verzia)

asmtp.t-zones.sk (odchádzajúca pošta SMTP s možnosťou overenia servera)

Číslo portu POP3: 995 (s SSL), alebo 110 (bez SSL), IMAP4: 993 (s SSL), alebo 143 (bez SSL), SMTP: 25

4219XXYYYYYY (tvar prihlasovacieho mena vychádzajúci z telefónneho čísla, na ktoré je daný e-mail zriadený)

abc123ABC (heslo je v takom tvare, ako si zvolil užívateľ pri registrácii e-mailu na t-zones pre tzv. vzdialený prístup) 

192.168.001.001 (IP adresa /adresa proxy/ pre WAP a MMS)

8080 (port IP /proxy port/ pre služby WAP a MMS) 

wap (miesto prístupu /APN/ pre službu WAP a zároveň meno a heslo pre prístup do služby WAP)

http://wap (domovská stránka pre WAP)

internet (miesto prístupu /APN/ pre službu INTERNET)

internetplus (miesto prístupu /APN/ pre službu INTERNET pri použití Dynamickej verejnej IP adresy)

mms (miesto prístupu /APN/ pre službu MMS a zároveň meno a heslo pre prístup do služby MMS)

http://mms (adresa servera služby MMS)

AT+CGDCONT=1,"IP","internet" (špeciálne nastavenie v PC pre prístup na internet cez mobilnú sieť)

AT+CGDCONT=1,"IP","internetplus" (špeciálne nastavenie v PC pre prístup na internet cez mobilnú sieť, pri použití Dynamickej verejnej IP adresy)

 

Viac info: nastavenia 
 
 
 

Orange: *

 

 

pop3.orangemail.sk (prichádzajúca pošta POP3)

imap4.orangemail.sk (prichádzajúca pošta IMAP4)

smtp.orangemail.sk (odchádzajúca pošta SMTP)

Číslo portu POP3: 995 (s SSL), alebo 110 (bez SSL), IMAP4: 993 (s SSL), alebo 143 (bez SSL), SMTP: 465 (s SSL), alebo 25 (bez SSL) 

Je potrebné označiť (odfajknúť) kolónky "Server požaduje overenie", t.j. s autentifikáciou (pokiaľ to e-mailový klient umožňuje) a "Zabezpečené pripojenie SSL"

09XXYYYYYY (tvar prihlasovacieho mena vychádzajúci z telefónneho čísla, na ktoré je daný e-mail zriadený)

ABCDEF (heslo je v takom tvare, v akom bolo užívateľovi pridelené pri objednaní služby; ide o šesť veľkých písmen, ktoré si ale môže užívateľ zmeniť) 

213.151.208.156 (IP adresa /adresa proxy/ pre WAP)

213.151.208.145 (IP adresa /adresa proxy/ pre MMS)

8799 (port IP /proxy port/ pre služby WAP a MMS)

orangewap (miesto prístupu /APN/ pre službu WAP /Orange World/)

wap (meno a heslo pre prístup do služby WAP /Orange World/, ale aj MMS !!!)

http://wap.orange.sk (domovská stránka pre WAP)

internet (miesto prístupu /APN/ pre službu INTERNET)

internet.vip (miesto prístupu /APN/ pre službu INTERNET pri použití Dynamickej verejnej IP adresy)

mms (miesto prístupu /APN/ pre službu MMS)

http://imms.orange.sk (adresa servera služby MMS)

AT+CGDCONT=1,"IP","internet" (špeciálne nastavenie v PC pre prístup na internet cez mobilnú sieť)

AT+CGDCONT=1,"IP","internet.vip" (špeciálne nastavenie v PC pre prístup na internet cez mobilnú sieť, pri použití Dynamickej verejnej IP adresy)

 

Viac info: nastavenia 
 

 

O2:

 

xxx.yyyyyyyyyy.zz (prichádzajúca pošta POP3 a IMAP4 sa nastavuje podľa poskytovateľa e-mailu)

mail.o2active.sk (odchádzajúca pošta SMTP)

Číslo portu POP3: 995 (s SSL), alebo 110 (bez SSL), IMAP4: 993 (s SSL), alebo 143 (bez SSL), SMTP: 25 

prihlasovacie meno a heslo je také isté, aké sa zadáva u e-mailu, ktorý chce užívateľ prostredníctvom siete O2 používať

10.97.1.11 (IP adresa /adresa proxy/ pre WAP a MMS)

8080 (port IP /proxy port/ pre služby WAP a MMS) 

o2wap (miesto prístupu /APN/ pre službu WAP)

http://wap.o2world.sk (domovská stránka pre WAP)

o2internet (miesto prístupu /APN/ pre službu INTERNET)

o2mms (miesto prístupu /APN/ pre službu MMS)

meno a heslo (pre prístup do služieb WAP a MMS sa nezadáva)

http://mms.o2world.sk:8002 (adresa servera služby MMS)

AT+CGDCONT=1,"IP","o2internet" (špeciálne nastavenie v PC pre prístup na internet cez mobilnú sieť)

 
Viac info: nastavenia 
 
 
      

Všeobecné:

 

110 (štandardné číslo portu POP3 /bez SSL/)

995 (číslo portu POP3 /s SSL/)

143 (štandardné číslo portu IMAP4 /bez SSL/)

993 (číslo portu IMAP4 /s SSL/)

  25 (štandardné číslo portu SMTP)

587 (číslo portu SMTP u poskytovateľa e-mailovej služby Zoznam /Zmail/)

995 (číslo portu POP3 u poskytovateľa e-mailovej služby Gmail)

465 (číslo portu SMTP u poskytovateľa e-mailovej služby Gmail)

server požaduje overenie (nech sme pripojení cez ktoréhokoľvek** poskytovateľa internetových služieb, nemusíme v e-mailovom klientovi už nič prestavovať)

autentifikácia SMTP (dtto ako "server požaduje overenie")

SSL (zabezpečené pripojenie)

proxy (musí byť zapnuté u služieb WAP a MMS; nemusí byť zapnuté u služby INTERNET)

IPv4 (používaný typ siete)

*99# (telefónne číslo pre prístup na internet zadávané v PC u telefónov Nokia a Sony Ericsson)

*99***1# (telefónne číslo pre prístup na internet zadávané v PC u telefónov ostatných výrobcov)

užívateľské meno a heslo (pre prístup na internet cez mobilnú sieť prostredníctvom technológie GPRS, EDGE, UMTS /3G/, HSDPA a F-OFDM, sa v PC nezadáva; zadáva sa len pri CSD a HSCSD pripojení)

 
Viac info: nastavenia 
 
 
Niektoré výrazy, alebo slovné spojenia môžu byť v zariadení (mobil, PC) odlišné, alebo sa tam vôbec nemusia nachádzať, v závislosti od výrobcu, prípadne typu zariadenia, či operačného systému.
 
 
*Pozor: Tieto hodnoty platia len pre tzv. platené e-mailové služby Orangeu a netýkajú sa e-mailových adries, ktoré si užívateľ vytvorí zadarmo na www stránke Orangeportálu. V prípade Orange e-mailu zadarmo, nie je možné použiť prístup cez POP3, čo v praxi znamená nemožnosť sťahovania e-mailov do e-mailového klienta. Odosielanie pošty z e-mailového klienta možné je, a odchádzajúca pošta SMTP sa potom nastaví podľa poskytovateľa internetového pripojenia.
 

**Pozor: Niektorí poskytovatelia internetových služieb neumožňujú používať funkciu "Server požaduje overenie".

 

 

 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.